دکترای ادبیات دانشگاه تهران

مسئول اسبق واحد فرهنگی امور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

معاونت مالی - اداری اسبق اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

رئیس اسبق دانشگاه پیام نور اردکان

عضو هیئت علمی و مدرس دانشگاه فرهنگیان

مدیر عامل سابق موسسه خیریه فرهنگی حضرت جوادالائمه (ع)