واحد روابط عمومی به عنوان حافظ‌ ارزش‌‌های بنیادین و متولی موسسه خیریه جواد الائمه  در ارتباط با برطرف کردن ابهام و سؤال در اذهان مخاطبان پیشقدم می باشدو برنامه‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی کارآمد تعریف کرده و با پویا نگاه داشتن تمامی روش‌های ارتباطی، در خصوص آنچه زیر سقف موسسه می‌گذرد اطلاع‌رسانی می کند.

 مهدیه آرایی

شماره تماس : ۰۳۵۳۸۲۳۹۷۱۳

زمان تماس یا مراجعه: روزهای شنبه تا پنجشنبه از ساعت ۸ تا 13