موسسه آموزش عالی آزاد جواد یزد اولین موسسه آموزش عالی آزاد در استان بوده که  بر اساس مجوز شماره 2149/24  در سال 82 به شماره  ثبت 445به منظور تحقق اهداف مندرج در آئین نامه نحوه تاسیس و فعالیت موسسات آموزش عالی آزاد تاسیس شده است.

از سال 82 تاکنون دوره های مختلفی را با موفقیت برگزار نموده است که از آن جمله :

 

  •   برگزاری دوره های کامپیوتری (برگزاری دوره های شبکه و امنیت وب و آموزش زبان های برنامه نویسی، لینوکس،  Phpو  , windows7&network+....) و زبان برنامه نویسی MATLAB
  •  برگزاری دوره های آموزش نرم افزارهای تخصصی رشته های دانشگاهی
  • برگزاری دوره گرافیک کامپیوتری (نرم افزارهای طراحی و معماری )

  • آمادگی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور در 10 رشته
  •  آمادگی وکالت و کارشناسی ارشد حقوق - سال 92 و91
  •  انعقاد تفاهم نامه همکاری با  دفتر آموزش و پژوهش استانداری یزد جهت برگزاری دوره های آموزشی اصناف و صنایع استان
  • برگزاری دوره های تخصصی عمومی ویژه کارمندان دولت و مدیران صنایع
  • برگزاری دوره های مدیریتی متنوع در سطوح مختلف مدیران از سال 93
  • برگزاری دوره آموزش مکالمه زبان انگلیسی(94)

وب سایت رسمی موسسه آموزش عالی آزاد